Stortinget - Møte fredag den 7. juni 2019

Dato: 07.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Den tidligere midlertidige fritatte vararepresentanten for Oppland fylke, Stine Renate Håheim, tar igjen sete.

Den innkalte vararepresentanten for Østfold fylke, Bjørnar Laabak, tar nå sete.

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Christian Tybring-Gjedde i tiden fra og med 11. juni til og med 14. juni for å delta i møter i NATOs parlamentariske forsamling i Washington

  • fra Høyres stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Norunn Tveiten Benestad i tiden fra og med 11. juni til og med 14. juni

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  3. For Vest-Agder fylke: Mathias Bernander

  4. For Oslo: Geir Hågen Karlsen

Presidenten: Representanten Marian Hussein vil fremsette et representantforslag.

Marian Hussein (SV) []: Jeg ønsker å legge fram et forslag på vegne av meg selv, Freddy André Øvstegård og Solveig Skaugvoll Foss om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet.

Presidenten: Representanten Karin Andersen vil fremsette et representantforslag.

Karin Andersen (SV) []: På vegne av representanten Mona Fagerås og meg sjøl vil jeg sette fram forslag om at regjeringen må legge fram konkrete forslag og tidsplan for at alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkulivennlige.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.