Stortinget - Møte torsdag den 6. juni 2019

Dato: 06.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.36.