Stortinget - Møte mandag den 3. juni 2019 *

Dato: 03.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.33.