Stortinget - Møte onsdag den 29. mai 2019 *

Dato: 29.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.06.