Stortinget - Møte torsdag den 23. mai 2019

Dato: 23.05.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 10 [15:31:57]

Referat

  • 1. (357) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete, Åslaug Sem-Jacobsen og Sandra Borch om å stoppe sentralisering av domstolene (Dokument 8:156 S (2018–2019))

    Samr.: Vert sendt justiskomiteen.

  • 2. (358) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om et rettferdig boligmarked (Dokument 8:154 S (2018–2019))

    Samr.: Vert sendt kommunal- og forvaltningskomiteen som legg utkastet sitt til tilråding fram for finanskomiteen til fråsegn før innstilling vert lagd fram.

  • 3. (359) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen, Espen Barth Eide, Eirik Sivertsen, Stein Erik Lauvås og Masud Gharahkhani om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord (Dokument 8:155 S (2018–2019))

    Samr.: Vert sendt kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandla.

Forlanger nokon ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.