Stortinget - Møte onsdag den 22. mai 2019 *

Dato: 22.05.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Referatsaker

Sak nr. 3 [12:42:06]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.