Stortinget - Møte onsdag den 15. mai 2019 *

Dato: 15.05.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.40.