Stortinget - Møte onsdag den 8. mai 2019 *

Dato: 08.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.45.