Stortinget - Møte tirsdag den 7. mai 2019

Dato: 07.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 10 [14:56:21]

Referat

 • 1. (330) Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto) (Lovvedtak 52 (2018–2019))

  2. lov om endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret) (Lovvedtak 48 (2018–2019))

  - er sanksjonert under 3. mai 2019

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (331) Endringer i abortloven (fosterreduksjon) (Prop. 106 L (2018–2019))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 3. (332) Endringer i kommuneloven 2018 (Prop. 107 L (2018–2019))

 • 4. (333) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Freddy André Øvstegård, Sheida Sangtarash, Petter Eide og Lars Haltbrekken om å legge til rette for at alle norske barn av foreldre med IS-tilknytning kan komme til Norge, samt sikre god barnefaglig oppfølgning etter hjemkomst til Norge (Dokument 8:144 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.