Stortinget - Møte tirsdag den 30. april 2019

Dato: 30.04.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.54.