Stortinget - Møte torsdag den 25. april 2019 *

Dato: 25.04.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.42.