Stortinget - Møte onsdag den 10. april 2019 *

Dato: 10.04.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.38.