Stortinget - Møte tirsdag den 2. april 2019

Dato: 02.04.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 48 (2018–2019), jf. Innst. 191 L (2018–2019) og Prop. 38 L (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 16 [19:48:36]

Stortingets vedtak til lov om endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret) (Lovvedtak 48 (2018–2019), jf. Innst. 191 L (2018–2019) og Prop. 38 L (2018–2019))