Stortinget - Møte tirsdag den 2. april 2019

Dato: 02.04.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 47 (2018–2019), jf. Innst. 215 L (2018–2019) og Prop. 36 L (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 15 [19:48:33]

Stortingets vedtak til lov om endringar i eigarseksjonslova mv. (korttidsutleige, skjerpa ervervsavgrensing og eigarskiftegebyr) (Lovvedtak 47 (2018–2019), jf. Innst. 215 L (2018–2019) og Prop. 36 L (2018–2019))