Stortinget - Møte torsdag den 14. mars 2019

Dato: 14.03.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Dokument 8:100 S (2018–2019))

Innhald

Sak nr. 7 [14:11:37]

Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stanse NSBs navnebytte (Dokument 8:100 S (2018–2019))