Stortinget - Møte onsdag den 30. januar 2019

Dato: 30.01.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 2 [00:16:33]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er sakens kart ferdigbehandlet. Er det noen som forlanger ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.