Stortinget - Møte onsdag den 9. januar 2019

Dato: 09.01.2019
President: Nils T. Bjørke

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 3 [12:30:48]

Referat

Presidenten: Det ligg ikkje føre noko referat. Dermed er kartet for i dag ferdighandsama.

Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.