Stortinget - Møte onsdag den 20. desember 2017

Dato: 20.12.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.27.