Stortinget - Møte torsdag den 14. desember 2017

Dato: 14.12.2017

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.38.