Stortinget - Møte mandag den 11. desember 2017

Dato: 11.12.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 21.17.