Stortinget - Møte torsdag den 7. desember 2017

Dato: 07.12.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 01.25.