Stortinget - Møte onsdag den 6. desember 2017

Dato: 06.12.2017

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.17.