Stortinget - Møte tirsdag den 5. desember 2017

Dato: 05.12.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.38.