Stortinget - Møte mandag den 4. desember 2017

Dato: 04.12.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.09.