Stortinget - Møte onsdag den 29. november 2017

Dato: 29.11.2017

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.56.