Stortinget - Møte torsdag den 23. november 2017

Dato: 23.11.2017
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 10.42.