Stortinget - Møte onsdag den 22. november 2017

Dato: 22.11.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.56.