Stortinget - Møte torsdag den 16. november 2017

Dato: 16.11.2017
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1 [10:08:48]

    Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Innst. 30 S (2017–2018))

  • Voteringer

  • Referatsaker

  • Sak nr. 2 [10:11:48]

    Interpellasjon fra representanten Abid Q. Raja til utenriksministeren: «Flere tusen medlemmer av den religiøse minoriteten rohingyaene er drept av Myanmars politi og militære enheter. Nesten en halv million rohingyaer er nå på flukt. Myanmarske styrker driver en systematisk kampanje mot rohingyaene, og gruppens eksistens i Myanmar har blitt truet i flere tiår. Myanmars leder og mottaker av Nobels fredspris, Aung San Suu Kyi, holdt nylig en tale der hun relativiserte rohingyaenes lidelser og lot være å legge skylden på Myanmars mektige militære og politi. Ved å gjøre det har hun vært med på å legitimere Myanmars overgrep mot en religiøs minoritet som har opplevd flere tiår med forfølgelse. Hvordan akter utenriksministeren å øke presset på Aung San Suu Kyi og Myanmars militære myndigheter»?

Møtet hevet kl. 11.01.