Stortinget - Møte onsdag den 15. november 2017

Dato: 15.11.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 3 [13:05:25]

Referat

Presidenten: Det ligg ikkje føre noko referat.

Dermed er kartet for i dag ferdigbehandla.

Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.