Stortinget - Møte onsdag den 8. november 2017

Dato: 08.11.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.55.