Stortinget - Møte tirsdag den 7. november 2017

Dato: 07.11.2017
President: Magne Rommetveit

Dagsorden

Møtet hevet kl. 10.36.