Stortinget - Møte torsdag den 26. oktober 2017

Dato: 26.10.2017
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 10.06.