Stortinget - Møte onsdag den 25. oktober 2017

Dato: 25.10.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl.12.58.