Stortinget - Møte tirsdag den 24. oktober 2017

Dato: 24.10.2017
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 10.07.