Stortinget - Møte onsdag den 18. oktober 2017

Dato: 18.10.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.40.