Stortinget - Møte tirsdag den 10. oktober 2017

Dato: 10.10.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 22.