Stortinget - Møte mandag den 9. oktober 2017

Dato: 09.10.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.45.