Stortinget - Møte fredag den 6. oktober 2017

Dato: 06.10.2017
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.15.