Stortinget - Møte mandag den 2. oktober 2017

Dato: 02.10.2017

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.22.