Stortinget - Møte fredag den 28. september 2018

Dato: 28.09.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Voteringer

Votering
Votering i sak nr. 2

Valgkomiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som nytt medlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges: Sivert Bjørnstad.

Som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges: Hans Andreas Limi.

Votering:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig bifalt.