Stortinget - Møte fredag den 28. september 2018

Dato: 28.09.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 412 S (2017–2018))

Sak nr. 2 [13:09:20]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt medlem og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling (Innst. 412 S (2017–2018))