Stortinget - Møte torsdag den 14. juni 2018

Dato: 14.06.2018
President: Magne Rommetveit

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 21.50.