Stortinget - Møte onsdag den 13. juni 2018

Dato: 13.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 19.04.