Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2018

Dato: 11.06.2018
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 19.19.