Stortinget - Møte onsdag den 30. mai 2018

Dato: 30.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.35.