Stortinget - Møte mandag den 28. mai 2018

Dato: 28.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 57 (2017–2018), jf. Innst. 290 L (2017–2018) og Prop. 52 L (2017–2018))

Innhald

Sak nr. 15 [18:38:27]

Stortingets vedtak til lov om endringar i opplæringslova, friskolelova og folkehøyskoleloven (plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid m.m.) (Lovvedtak 57 (2017–2018), jf. Innst. 290 L (2017–2018) og Prop. 52 L (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 12–15.