Stortinget - Møte mandag den 28. mai 2018

Dato: 28.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Lovvedtak 54 (2017–2018), jf. Innst. 278 L (2017–2018) og Prop. 56 LS (2017–2018))

Innhald

Sak nr. 12 [18:38:23]

Stortingets vedtak til lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) (Lovvedtak 54 (2017–2018), jf. Innst. 278 L (2017–2018) og Prop. 56 LS (2017–2018))