Stortinget - Møte onsdag den 23. mai 2018

Dato: 23.05.2018
President: Eva Kristin Hansen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.14