Stortinget - Møte onsdag den 16. mai 2018

Dato: 16.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.58.