Stortinget - Møte onsdag den 9. mai 2018

Dato: 09.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.20